Informationer omkring autisme

Informationer omkring autisme


En ud af hundrede udvikler en autismespektrum lidelse. Årsagen til dette er stadig ukendt. Men der er enighed om, at der er genetiske risikofaktorer, og at disse i samspil med biologiske- og miljøfaktorer påvirker udviklingen af hjernen. Autisme kan ses i adfærden fra 2-3 års alderen.

Kernetrækkene er svækkelse af evnen til socialinteraktion og kommunikation, såvel som indskrænket adfærd og gentagelsesadfærd. Udover disse kernetræk, er der ofte andre træk, der varierer meget fra person til person. Fx har 50% af folk med autisme spektrum forstyrrelser også indlæringsvanskeligheder. Blandt dem med moderate eller svære indlæringsvanskeligheder er udfordrende adfærd almindeligt.

Om aspergerssyndrom


Aspergers syndrom er en mildere form for autisme, hvor sprogudviklingen forsinkes, men der alligevel udvikles gode intellektuelle evner. Bortset fra de udsædvanligt gode sproglig evner, er kernesymptomerne meget lig de klassiske autismesymptomer.

Du kan få mere faktuel viden omkring autisme spektrum lidelsen i Uta Friths bog Autisme og aspergers syndrom. Bogen tilbyder en meget kort og lettilgængelig introduktion til autisme. Det er en bog, der kan læses af en interesseret teenager.

 

Om særlige talenter og autisme


En af de mest påfaldende aspekter ved denne sociale kommunikationslidelse er den høje procentdel af autister med særlige talenter. Ca. 10% af personer med autisme har et særligt talent indenfor musik, kunst, matematik eller har usædvanlig god hukommelse. Hvordan kan det være, at personer med svære sociale kommunikationsforringelser er prædisponeret til at udvikle absolut gehør, fotografisk hukommelse eller evner at regne lynhurtigt?

Autism and Talent er redigeret af Francesca Happé og Uta Frith og indeholder en interessant samling af artikler omkring særlige talenter hos autister.

Ekstraordinære talenter er en af de endnu ikke afdækkede mysterier, som kun kan opklares vha. samarbejde mellem naturvidenskab og humaniora. Denne artikelsamling åbner en debat omkring autisme og særlige talenter med støtte fra The British Academy and Royal Society. Forfatterne, der arbejder på basis af så forskellige forskningsdiscipliner som psykologi, psykiatri, neurovidenskab, historie og sociologi, undersøger aspekter, der strækker sig fra historie, oprindelse og prævalens af ekseptionelle talenter til dets basis i hjernen, fra kognitive teorier til udtrykket af talenter og autisme i biografier og fiktion. Disse artikler peger på sammenfaldende idéer omkring autisme: en detaljeret bearbejdningsstil kan prædisponere for særlige talenter, antallet af personer med særlige talenter er måske højere, end man hidtil har troet. Der er praktiske fordele ved at pleje talenter hos personer med autisme. Nogle af de udfordrende debatter, der tages op i denne artikelsamling inkluderer spørgsmål som: Er gode kunstnere fundamentalt anderledes end os andre? Betaler man en pris for ekseptionelle evner inden for et felt? Hvilken rolle spiller praksis? Kan vi alle udvikle særlige evner?

Introduktionen af Francesca Happé og Uta Frith ”The beautiful otherness of the autistic mind” kan downloades fra vores hjemmeside under linket Referencer.

Autismens første barn


Psykiater Leo Kanner beskriver i en artikel fra 1943 den første case om autisme. Artiklen omhandler Donald Gray Triplett, der var 77 år gammel. Den første del af artiklen “Autism’s first child“ i Atlantic Magazine af John Donvan og Caren Zucker er historisk meget interessant. Den afdækker Donalds forældres bidrag til Kanners indsigt. Donald lever i dag et udsædvanligt godt liv og er accepteret i sin kontekst og spiller golf dagligt.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>